Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o lesní ekosystémy Příspěvky na hospoda...

Příspěvky na hospodaření - Sběr osiva původních dřevin

Čerpání prostředků přímo ze státního rozpočtu je v současné době omezeno pouze na následující opatření: H. vyhotovení LHP v digitální formě, I. ostatní hospodaření v lesích a G. vybrané činnosti mysliveckého hospodaření. Čerpání finančních prostředků se řídí "Závaznými pravidly pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití" vyhlašovaných v příloze jako součást zákona o státním rozpočtu pro daný kalendářní rok. Finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytuje Ministerstvo zemědělství prostřednictvím krajských úřadů, které jsou současně i sběrnými místy. Výjimku tvoří pouze pozemky nacházející se v národních parcích a jejich ochranných pásem, na které poskytuje finanční příspěvky Ministerstvo životního prostředí a pozemky důležité pro obranu státu, na které poskytuje finanční příspěvky Ministerstvo obrany. V těchto případech jsou sběrnými místy příslušná ministerstva, nikoliv krajské úřady.

Podporované činnosti: 
práce související se zachováním a reprodukcí genových zdrojů lesních dřevin, zakládání a provoz semenných sadů (matečnic, klonových archivů).

Termín pro podání žádosti: 31. května 2010

Kde se dozvíte více?
Se svými dotazy ohledně čerpání finančních příspěvků do lesního hospodářství ze státního rozpočtu se obracejte na příslušná kontaktní místa. Další informace najdete na stránce Přehled programů nebo přímo na www.mze.cz.

 

Opatření

Vyhledávání

Informujeme vás

Příjem žádostí do národního dotačního programu POPFK

výzva MŽP č. 2/2019 pro příjem žádostí v rámci programu Podpora přirozených funkcí krajiny

Často kladené dotazy k OPŽP, PO 4

V rámci vyhlášených výzev OPŽP, PO4 byly zveřejněny nejčastější otázky a odpovědi.

zobrazit všechny aktuality