Přesun na obsah

LIFE

Program LIFE je integrovaným finančním nástrojem Evropské komise. Byl zřízen Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013. Jeho cílem je zajišťovat a šířit řešení a osvědčené postupy pro dosažení cílů v oblasti životního prostředí a klimatu a podporovat inovativní technologie.

Témata:

1) Podprogram pro životní prostředí

Prioritní oblasti:

- životní prostředí a účinné využívání zdrojů
- příroda a biologická rozmanitost
- správa a informace v oblasti životního prostředí

2) Podprogram pro oblast klimatu

Prioritní oblasti:

- zmírňování změny klimatu
- přizpůsobování se změně klimatu
- správa a informace v oblasti klimatu

Žadatelé:

soukromé i veřejné instituce

Financování:

Program LIFE rozlišuje tyto druhy financování: granty, veřejné zakázky nebo příspěvky do finančních nástrojů. Pomocí grantů mohou být financovány tradiční typy projektů: projekty využívající osvědčené postupy, demonstrační projekty, pilotní projekty, informační projekty, nebo nové typy projektů: integrované projekty, projekty technické pomoci a přípravné projekty. Maximální míra spolufinancování těchto projektů je 60 % (75 % u tradičních projektů zaměřených na prioritní druhy nebo stanoviště v rámci prioritní oblasti Příroda a biologická rozmanitost). Finanční alokace na období 2014-2020 činí 3,457 bilionů EUR. Výše grantu není omezena.

Typy způsobilých akcí:

- přípravné akce
- koupě nebo pronájem pozemků
- konkrétní ochranářské aktivity
- monitoring
- zvyšování povědomí veřejnosti a šíření výsledků projektu
- projektové řízení a sledování postupu realizace

Dne 1. června 2015 byla vyhlášena výzva na podporu tradičních projektů, integrovaných projektů, technické asistence pro integrované projekty a přípravných projektů.

Kontakt na národní místo v rámci České republiky naleznete zde.

Odkazy

http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life

http://ec.europa.eu/environment/life/

Dokumenty

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1293/2013

Víceletý pracovní program 2014-17

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality