Přesun na obsah

LIFE

Program LIFE je integrovaným finančním nástrojem Evropské komise. Byl zřízen Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013. Jeho cílem je zajišťovat a šířit řešení a osvědčené postupy pro dosažení cílů v oblasti životního prostředí a klimatu a podporovat inovativní technologie.

Témata:

1) Podprogram pro životní prostředí

Prioritní oblasti:

- životní prostředí a účinné využívání zdrojů
- příroda a biologická rozmanitost
- správa a informace v oblasti životního prostředí

2) Podprogram pro oblast klimatu

Prioritní oblasti:

- zmírňování změny klimatu
- přizpůsobování se změně klimatu
- správa a informace v oblasti klimatu

Žadatelé:

soukromé i veřejné instituce

Financování:

Program LIFE rozlišuje tyto druhy financování: granty, veřejné zakázky nebo příspěvky do finančních nástrojů. Pomocí grantů mohou být financovány tradiční typy projektů: projekty využívající osvědčené postupy, demonstrační projekty, pilotní projekty, informační projekty, nebo nové typy projektů: integrované projekty, projekty technické pomoci a přípravné projekty. Maximální míra spolufinancování těchto projektů je 60 % (75 % u tradičních projektů zaměřených na prioritní druhy nebo stanoviště v rámci prioritní oblasti Příroda a biologická rozmanitost). Finanční alokace na období 2014-2020 činí 3,457 bilionů EUR. Výše grantu není omezena.

Typy způsobilých akcí:

- přípravné akce
- koupě nebo pronájem pozemků
- konkrétní ochranářské aktivity
- monitoring
- zvyšování povědomí veřejnosti a šíření výsledků projektu
- projektové řízení a sledování postupu realizace

Dne 1. června 2015 byla vyhlášena výzva na podporu tradičních projektů, integrovaných projektů, technické asistence pro integrované projekty a přípravných projektů.

Kontakt na národní místo v rámci České republiky naleznete zde.

Odkazy

http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life

http://ec.europa.eu/environment/life/

Dokumenty

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1293/2013

Víceletý pracovní program 2014-17

Vyhledávání

Informujeme vás

Informace k aktualizaci Nákladů obvyklých opatření MŽP

Je možné zasílat náměty k aktualizaci Nákladů obvyklých opatření MŽP pro rok 2021

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality