Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Kontakty Národní podpory MZe v oblasti ...

Národní podpory MZe v oblasti vod

Národní programy MZe – 129 130 a 15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

Agentury pro zemědělství a venkov

Národní programy MZe – 129 120, 129 170
Oddělení protipovodňových opatření
Ing. Naděžda Kozlová
tel.: 221 812 508
e-mail: nadezda.kozlova@mze.cz

Národní programy MZe - 229 110, 129 270, 129 190
Odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod
Vladimír Líkař (ředitel odboru)
tel.: +420 221 812 228
e-mail: vladimir.likar@mze.cz