Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Přehled dotačních programů Národní program Životního pro…

Národní program Životního prostředí

Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně životního prostředí v České republice. Program je navržen jako doplňkový k jiným dotačním titulům, především Operačnímu programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám. Obsahové zaměření vychází z aktuálních priorit koncepčních a strategických dokumentů Ministerstva životního prostředí České republiky, zejména Státní politiky životního prostředí 2012 - 2020.

Program je rozdělen do šesti prioritních oblastí:

  1. Prioritní oblast: Voda
  2. Prioritní oblast: Ovzduší
  3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika
  4. Prioritní oblast: Příroda a krajina
  5. Prioritní oblast: Životní prostředí ve městech a obcích
  6. Prioritní oblast: Environmentální prevence

Výzva MŽP č. 9/2019: Výsadba stromů

Tato výzva je zaměřena na výsadbu listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Žadatel v rámci výzvy může získat dotaci až 250 000 Kč na úhradu sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy.

Příjem žádostí je od 14. 10 .2019 do 30. 4. 2021 přes AIS SFŽP.

Více informací zde.

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality