Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Přehled dotačních programů Národní program Životního pro…

Národní program Životního prostředí

Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně životního prostředí v České republice. Program je navržen jako doplňkový k jiným dotačním titulům, především Operačnímu programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám. Obsahové zaměření vychází z aktuálních priorit koncepčních a strategických dokumentů Ministerstva životního prostředí České republiky, zejména Státní politiky životního prostředí 2012 - 2020.

Program je rozdělen do šesti prioritních oblastí:

  1. Prioritní oblast: Voda
  2. Prioritní oblast: Ovzduší
  3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika
  4. Prioritní oblast: Příroda a krajina
  5. Prioritní oblast: Životní prostředí ve městech a obcích
  6. Prioritní oblast: Environmentální prevence

Výzva MŽP č. 9/2019: Výsadba stromů

Tato výzva je zaměřena na výsadbu listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Žadatel v rámci výzvy může získat dotaci až 250 000 Kč na úhradu sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy.

Příjem žádostí je od 14. 10 .2019 do 31. 8. 2020 přes AIS SFŽP.

Více informací zde.

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality