Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Osvěta a vzdělání Environmentální por…

Environmentální poradenství, osvěta a vzdělávání, centra a poradny

Předmětem tohoto opatření jsou návštěvnická střediska, představující informační, výchovné a vzdělávací zařízení určené veřejnosti, převážně umístěné v budově nacházející se v blízkosti zvláště chráněného území, zejména kategorie CHKO a NPR. Od běžného informačního střediska se návštěvnické středisko odlišuje zejména rozsahem poskytovaných služeb - např. pořádání výstav či stále expozice, zařízení pro expozice: panely, vitríny, výstavní plochy -  a tím, že je zařízením zřízeným za účelem vzdělávání a osvěty v oblasti ochrany přírody a krajiny ve zvláště chráněných územích (viz. Osa 6.2). Dále je možná podpora informačních center a poraden na nákup a výstavbu, technické vybavení, včetně tvorby odborných materiálů, vzdělávacích a metodických pomůcek a pomůcek investičního charakteru -  např. počítače, dataprojektory (viz. Osa 7.1)

Cíle:

  • zabezpečení kvalitní infrastruktury (materiálně-technického zázemí) pro realizaci programů environmentálního vzdělávání, pro environmentální poradenství a pro poskytování informací o životním prostředí prostřednictvím sítí environmentálních informačních center
  • zabezpečení nabídky kvalitních odborných materiálů a pomůcek investičního charakteru pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
  • plošná realizace environmentálního poradenství v ČR

Opatření podporují následující programy

POPFK (115 172) - Environmentální poradenství, osvěta a vzdělání, centra a poradny

Popis:
zajištění provozu návštěvnických středisek

Výše podpory: až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality