Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Osvěta a vzdělání Environmentální por…

Environmentální poradenství, osvěta a vzdělávání, centra a poradny

Předmětem tohoto opatření jsou návštěvnická střediska, představující informační, výchovné a vzdělávací zařízení určené veřejnosti, převážně umístěné v budově nacházející se v blízkosti zvláště chráněného území, zejména kategorie CHKO a NPR. Od běžného informačního střediska se návštěvnické středisko odlišuje zejména rozsahem poskytovaných služeb - např. pořádání výstav či stále expozice, zařízení pro expozice: panely, vitríny, výstavní plochy -  a tím, že je zařízením zřízeným za účelem vzdělávání a osvěty v oblasti ochrany přírody a krajiny ve zvláště chráněných územích (viz. Osa 6.2). Dále je možná podpora informačních center a poraden na nákup a výstavbu, technické vybavení, včetně tvorby odborných materiálů, vzdělávacích a metodických pomůcek a pomůcek investičního charakteru -  např. počítače, dataprojektory (viz. Osa 7.1)

Cíle:

  • zabezpečení kvalitní infrastruktury (materiálně-technického zázemí) pro realizaci programů environmentálního vzdělávání, pro environmentální poradenství a pro poskytování informací o životním prostředí prostřednictvím sítí environmentálních informačních center
  • zabezpečení nabídky kvalitních odborných materiálů a pomůcek investičního charakteru pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
  • plošná realizace environmentálního poradenství v ČR

Opatření podporují následující programy

POPFK (115 172) - Environmentální poradenství, osvěta a vzdělání, centra a poradny

Popis:
zajištění provozu návštěvnických středisek

Výše podpory: až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality