Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Osvěta a vzdělání Turisticky značené …

Turisticky značené cesty, naučné stezky v ZCHÚ a návštěvnická infrastruktura

Naučné stezky se staly osvědčenou formou poznávání přírodně cenných lokalit jako jsou národní parky, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace a jiná chráněná území. Jsou také vítaným pomocníkem  rozvoje turistiky a cestovního ruchu v regionech, ve kterých jsou zřízeny. Budování návštěvnické infrastruktury a návštěvnických středisek je nezbytnosti pro provozování šetrné turistiky a usměrnění návštěvnosti.

Cíle:

  • zřízení či obnova naučných stezek a návštěvnické infrastruktury

Příklad opatření

Výroba a instalace nového značení naučné stezky v NPR Mohelenská hadcová step
Zdroj financí: Program péče o krajinu (PPK - chráněná území)

Opatření podporují následující programy

OP ŽP (4.1)

Popis:
obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury

Výše podpory: 85 %, resortní organizace 100%

Územní vymezení:
ZCHÚ národních kategorií, ptačí oblasti, EVL

Žadatel: 
široký okruh žadatelů, zejména právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, nestátní neziskové a další

PPK (chráněná území) - Turisticky značené cesty, naučné stezky v ZCHÚ a návštěvnická infrastruktura

Popis: 
údržba a opravy turisticky značených cest a naučných stezek v ZCHÚ a výroba a následné zajištění informačních tabulí v ZCHÚ a ostatního vybavení stezek

Výše podpory: až 100 %

Územní vymezení: 
v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, PO a EVL na jejichž území se nachází NP, CHKO, NPR, NPP a EVL v národním seznamu navržených k vyhlášení jako NPP, NPR, PR a PP na pozemcích určených pro účely obrany státu, rozšíření NP nebo CHKO

Žadatel: 
AOPK ČR a Správy NP. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče smlouvy o dílo s preferencí vlastníka nebo nájemce. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

MaS - Turisticky značené cesty, naučné stezky v ZCHÚ a návštěvnická infrastruktura

Popis: 
údržba a opravy komunikací v ZCHÚ a výroba a následné zajištění informačních tabulí v ZCHÚ a ostatního vybavení stezek

Výše podpory: 100 % 

Územní vymezení: 
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR

Žadatel: 
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

POPFK (115 172) - Turisticky značené cesty, naučné stezky v ZCHÚ a návstěvnická infrastruktura

Popis:
údržba a opravy turisticky značených cest a naučných stezek v ZCHÚ, výroba a následné zajištění informačních tabulí v ZCHÚ a ostatního vybavení stezek

Výše podpory: až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

 

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality