Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Osvěta a vzdělání Turisticky značené …

Turisticky značené cesty, naučné stezky v ZCHÚ a návštěvnická infrastruktura

Naučné stezky se staly osvědčenou formou poznávání přírodně cenných lokalit jako jsou národní parky, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace a jiná chráněná území. Jsou také vítaným pomocníkem  rozvoje turistiky a cestovního ruchu v regionech, ve kterých jsou zřízeny. Budování návštěvnické infrastruktury a návštěvnických středisek je nezbytnosti pro provozování šetrné turistiky a usměrnění návštěvnosti.

Cíle:

  • zřízení či obnova naučných stezek a návštěvnické infrastruktury

Příklad opatření

Informační panel na území CHKO Český les
Zdroj financí: Program péče o krajinu (PPK - chráněná území)

Opatření podporují následující programy

OP ŽP (4.1)

Popis:
obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury

Výše podpory: 85 %, resortní organizace 100%

Územní vymezení:
ZCHÚ národních kategorií, ptačí oblasti, EVL

Žadatel: 
široký okruh žadatelů, zejména právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, nestátní neziskové a další

PPK (chráněná území) - Turisticky značené cesty, naučné stezky v ZCHÚ a návštěvnická infrastruktura

Popis: 
údržba a opravy turisticky značených cest a naučných stezek v ZCHÚ a výroba a následné zajištění informačních tabulí v ZCHÚ a ostatního vybavení stezek

Výše podpory: až 100 %

Územní vymezení: 
v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, PO a EVL na jejichž území se nachází NP, CHKO, NPR, NPP a EVL v národním seznamu navržených k vyhlášení jako NPP, NPR, PR a PP na pozemcích určených pro účely obrany státu, rozšíření NP nebo CHKO

Žadatel: 
AOPK ČR a Správy NP. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče smlouvy o dílo s preferencí vlastníka nebo nájemce. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

MaS - Turisticky značené cesty, naučné stezky v ZCHÚ a návštěvnická infrastruktura

Popis: 
údržba a opravy komunikací v ZCHÚ a výroba a následné zajištění informačních tabulí v ZCHÚ a ostatního vybavení stezek

Výše podpory: 100 % 

Územní vymezení: 
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR

Žadatel: 
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

POPFK (115 172) - Turisticky značené cesty, naučné stezky v ZCHÚ a návstěvnická infrastruktura

Popis:
údržba a opravy turisticky značených cest a naučných stezek v ZCHÚ, výroba a následné zajištění informačních tabulí v ZCHÚ a ostatního vybavení stezek

Výše podpory: až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

 

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality