Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Kontakty Podpora MŽP při obnově území p...

Podpora MŽP při obnově území postiženého povodní

Správy CHKO

Správa CHKO Beskydy
tel: 571 654 293
www.beskydy.nature.cz

Správa CHKO Křivoklátsko
tel: 313 251 178
www.krivoklatsko.nature.cz

Správa CHKO Bílé Karpaty a krajské středisko Zlín
tel: 577 119 626
www.bilekarpaty.nature.cz

Správa CHKO Labské pískovce a krajské středisko Ústí nad Labem
tel: 412 518 929
www.labskepiskovce.nature.cz

Správa CHKO Blaník
tel.: 317 852 654
www.blanik.nature.cz

Správa CHKO Litovelské Pomoraví a krajské středisko Olomouc
tel.: 585 344 156
www.litovelskepomoravi.nature.cz

Správa CHKO Blanský les a krajské středisko České Budějovice
tel: 380 301 031
www.blanskyles.nature.cz

Správa CHKO Lužické hory
tel: 487 762 356
www.luzickehory.nature.cz

Správa CHKO Broumovsko
tel: 491 549 020
www.broumovsko.nature.cz

Správa CHKO Moravský kras
tel: 516 428 880
www.moravskykras.nature.cz

Správa CHKO České středohoří
tel: 416 574 611
www.ceskestredohori.nature.cz

Správa CHKO Orlické hory a krajské středisko Hradec Králové
tel: 494 539 541
www.orlickehory.nature.cz

Správa CHKO Český kras
tel: 311 681 023
www.ceskykras.nature.cz

Správa CHKO Pálava a krajské středisko Brno
tel: 519 510 585
www.palava.nature.cz

Správa CHKO Český les a krajské středisko Plzeň
tel: 374 796 243
www.ceskyles.nature.cz

Správa CHKO Poodří a krajské středisko Ostrava
tel: 556 455 055
www.poodri.nature.cz

Správa CHKO Český ráj
tel: 481 321 900
www.ceskyraj.nature.cz

Správa CHKO Slavkovský les
tel: 354 624 081
www.slavkovskyles.nature.cz

Správa CHKO Jeseníky
tel: 584 458 659
www.jeseniky.nature.cz

Správa CHKO Třeboňsko
tel: 384 701 011
www.slavkovskyles.nature.cz

Správa CHKO Jizerské hory a krajské středisko Liberec
tel: 482 428 999
www.jizerskehory.nature.cz

Správa CHKO Žďárské vrchy a krajské středisko Havlíčkův Brod
tel: 566 653 111
www.zdarskevrchy.nature.cz¨

Správa CHKO Kokořínsko
tel: 315 728 061
www.kokorinsko.nature.cz

Správa CHKO Železné hory a krajské středisko Pardubice
tel: 469 677 420
www.zeleznehory.nature.cz

Kontakty pro podprogram 115D271 , opatření č.1 (pouze v ZCHÚ) ,4 a 5

Ministerstvo životního prostředí
oddělení administrace programů
Vršovická 65
100 10 Praha 10
tel: 267122436
www.mzp.cz

Vyhledávání

Informujeme vás

Předkládání žádostí do programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Od 1. března regionální pracoviště AOPK ČR přijímají žádosti na nestavební akce dle své územní působnosti. Žádosti lze podávat pouze na jednoleté záměry/akce realizované do konce 2018. 

Nová směrnice pro poskytování finančních prostředků v rámci PPK na období 2018 - 2020

Ministerstvo životního prostředí schválilo novou Směrnici pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu na období 2018 - 2020.

Prodloužení termínu pro příjem žádostí ve 29. výzvě OPŽP

Upozorňujeme žadatele, kteří plánují podat žádost o podporu do 29. výzvy OPŽP, že termín pro příjem žádostí byl prodloužen z 30. 6. 2016 na 15. 7. 2016. Důvodem prodloužení jsou  závažné technické problémy v MS 2014+, které se vyskytly po instalaci nového Releasu 7 dne 27.6.

Více než půl miliardy pro ochranu přírody a krajiny: startuje druhá vlna příjmu žádostí o dotace

Péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, péče o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidace invazních druhů rostlin a živočichů a revitalizace sídelní zeleně. Právě dnes začíná druhá vlna výzev v prioritní ose 4 Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu do SC 4.1 (27. výzva), 4.2 (28. výzva) a 4.4 (30. výzva) mohou podávat všichni žadatelé vyjma fyzických osob nepodnikajících.

Informace pro žadatele o podporu ve 13. kontinuální výzvě OPŽP

V důsledku množících se dotazů informujeme žadatele, že průběžná výzva č. 13 je určena pro projekty, které vytvoří nebo obnoví přírodě blízká koryta vodních toků nebo podpoří na vodním toku přirozené korytotvorné procesy. V rámci výzvy tedy není možné podpořit obnovu malých vodních nádrží, samostatnou obnovu tůní či mrtvých ramen.

zobrazit všechny aktuality