Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Kontakty Podpora obnovy přirozených fu…

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - kontakty

Kontaktní místa pro POPFK jsou rozdělena dle jednotlivých podprogramů:

Podprogramy pro externí žadatele

115 174 – Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu

115 175 – Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu

115 176 – Adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu


Podprogramy pro AOPK ČR a správy NP

115 172 – Zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve zvláště chráněných územích (vč. OP) a lokalitách soustavy Natura 2000

115 173 – Péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

115 177– Odborné studie a další podkladové materiály

 

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality