Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Kontakty Podpora obnovy přirozených fu…

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - kontakty

Kontaktní místa pro POPFK jsou rozdělena dle jednotlivých podprogramů:

Podprogramy pro externí žadatele

115 174 – Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu

115 175 – Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu

115 176 – Adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu


Podprogramy pro AOPK ČR a správy NP

115 172 – Zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve zvláště chráněných územích (vč. OP) a lokalitách soustavy Natura 2000

115 173 – Péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

115 177– Odborné studie a další podkladové materiály

 

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality