Přesun na obsah

PPK C (handicapy)

Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy", v rámci Programu péče o krajinu (PPK), je zaměřen na péči o zraněné a handicapované živočichy za účelem jejich návratu do přírody a na péči o trvalé handicapy, které jsou určeny k odchovným a osvětovým účelům, ale také na osvětovou činnost  ve vztahu k veřejnosti. Žadatelem může být subjekt, který zajistí naplnění podprogramu na území celé ČR prostřednictvím akreditovaných záchranných stanic.