Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Kontakty Program péče o krajinu - konta...

Program péče o krajinu - kontakty

Kontaktní místa pro PPK jsou rozdělena dle jednotlivých podprogramů:

PPK handicapy

Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy

PPK chráněná území

Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit

PPK volná krajina

Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí