Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Kontakty Program péče o krajinu - kont…

Program péče o krajinu - kontakty

Kontaktní místa pro PPK jsou rozdělena dle jednotlivých podprogramů:

PPK handicapy

Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy

PPK chráněná území

Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit

PPK volná krajina

Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality