Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Kontakty Program péče o krajinu - kont…

Program péče o krajinu - kontakty

Kontaktní místa pro PPK jsou rozdělena dle jednotlivých podprogramů:

PPK handicapy

Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy

PPK chráněná území

Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit

PPK volná krajina

Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality