Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Přehled dotačních programů Program péče o krajinu

Program péče o krajinu

Směrnice PPK 2018-2022 Dotační program vyhlášený Ministerstvem životního prostředí poskytuje neinvestiční prostředky až do výše 100 % vynaložených nákladů na vlastní realizaci opatření, přičemž se předpokládá postupné naplňování a realizaci opatření, která povedou k udržení a systematickému zvyšování biologické rozmanitosti. Program je zaměřen na provádění drobného managementu a dělí se na tři samostatné podprogramy lišící se vzájemně způsobem financování a rozsahem prováděných opatření:

Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit (PPK chráněná území)

Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK volná krajina)

Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK handicapy) 

 

Kontakty na konkrétní pracovníky regionálních pracovišť (sběrných míst) AOPK ČR naleznete zde.

 

Dokumenty ke stažení:

Směrnice PPK 2018-2022 (zip, 724.8 KB) - výzva pro rok 2019

Náklady obvyklých opatření MZP 2019 (xls, 121.2 KB)

Metodický pokyn MZP pro posuzování žádostí PPK B (pdf, 198.4 KB)

 

 

Vyhledávání

Informujeme vás

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

Často kladené dotazy k OPŽP, PO 4

V rámci vyhlášených výzev OPŽP, PO4 byly zveřejněny nejčastější otázky a odpovědi.

zobrazit všechny aktuality