Přesun na obsah

Prioritní oblast Voda

Prioritní oblast Voda Národního programu Životního prostředí má za cíl zlepšení kvality povrchových i podzemních vod a reakce na negativní jevy a dopady změny klimatu (povodně, sucho, nedostatek vody). Dále podporu zachycování vody v krajině, zvyšování zásob vody a jejich kvality, zvýšení efektivity využívání vodních zásob.

Prioritní oblast 1: Voda se dělí na 2 podoblasti:

  • 1.1 Čistota povrchových i podzemních vod
  • 1.2 Preventivní opatření a nápravy škod

Podporovány jsou následující opatření:

  • Pro podoblast 1.1 environmentálně citlivá opatření v ochranných pásmech vodních zdrojů s cílem zvýšení kvality vody používané na výrobu vody pitné (půjde především o likvidaci vrtů od neznámého původce). Dále jsou podporovány čistírny odpadních vod pro fyzické osoby v oblastech zvláštního zájmu (ZCHÚ, silně znečištěné toky) a tam kde je toto řešení investičně efektivnější, tj. levnější než připojení ke stokové síti.
  •  V rámci podoblasti 1. 2.environmentálně citlivá obnova a údržba vodních ploch a toků.

Informace o výši dotace a možných žadatelích jsou zveřejněny vždy v aktuálních výzvách. Nyní jsou aktuální následující výzvy:

16620-vyzva_7_13_11_2015.pdf

16714-text_vyzva_c_10_20151222.pdf

16871-vyzva_c_3_2016.pdf

 

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality