Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o vodní ekosystémy Odstranění povodňový...

Odstranění povodňových škod

Povodně se v posledních letech v České republice stávají každoročním jevem, kdy v jejich důsledku dochází k četným povodňovým škodám. V rámci zmírnění finančních nákladů na odstraňování protipovodňových škod byly vytvořeny následující dotační programy.  

Opatření podporují následující programy