Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o vodní ekosystémy OP Rybářství (2.2.)…

OP Rybářství (2.2.) - Odbahnění rybníků

OP Rybářství je nástrojem čerpání podpory z ENRF a přispívá k provádění SRP. OP Rybářství 2014–2020 je vypracován na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 V souladu se strategií Evropa 2020 se obecné cíle OP Rybářství pro období 2014–2020 v podmínkách ČR (vnitrozemský stát, bez přístupu k moři) promítají hlavně do priority Unie 2 -  Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje

 

 

Kde se dozvíte více?
Další informace o programu najdete na stránce Přehled programů

 

Opatření

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality