Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o vodní ekosystémy OP Rybářství (2.2.) ...

OP Rybářství (2.2.) - Odbahnění rybníků

OP Rybářství je nástrojem čerpání podpory z ENRF a přispívá k provádění SRP. OP Rybářství 2014–2020 je vypracován na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 V souladu se strategií Evropa 2020 se obecné cíle OP Rybářství pro období 2014–2020 v podmínkách ČR (vnitrozemský stát, bez přístupu k moři) promítají hlavně do priority Unie 2 -  Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje

 

 

Kde se dozvíte více?
Další informace o programu najdete na stránce Přehled programů

 

Opatření

Vyhledávání

Informujeme vás

Příjem žádostí do národního dotačního programu POPFK

výzva MŽP č. 2/2019 pro příjem žádostí v rámci programu Podpora přirozených funkcí krajiny

Často kladené dotazy k OPŽP, PO 4

V rámci vyhlášených výzev OPŽP, PO4 byly zveřejněny nejčastější otázky a odpovědi.

zobrazit všechny aktuality