Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o vodní ekosystémy POPFK (115 164) - Od...

POPFK (115 164) - Odbahnění rybníků

Termín pro podání žádostí: pro stavební akce v průběhu celého roku a pro ostatní od 1.3. do 30.9. běžného roku

Kde se dozvíte více?
Se svými dotazy na možnosti financování z Podprogramu 115 164 se obracejte na příslušná kontaktní místa. Další informace o programu najdete na stránce Přehled programů.

 

Opatření

Vyhledávání

Informujeme vás

Příjem žádostí do národního dotačního programu POPFK

výzva MŽP č. 2/2019 pro příjem žádostí v rámci programu Podpora přirozených funkcí krajiny

Často kladené dotazy k OPŽP, PO 4

V rámci vyhlášených výzev OPŽP, PO4 byly zveřejněny nejčastější otázky a odpovědi.

zobrazit všechny aktuality