Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Výzkum a podkladové materiály Zpracování dokument…

Zpracování dokumentů nutných k provozu vodního díla a technicko bezpečnostní dohled

Manipulace s vodou na vodních dílech, jejich obsluha a dohled nad technickým stavem vodních děl (TBD) vyžaduje dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách provádění odborné činnosti a existenci manipulačních a hospodářsko provozních řádů a dokumentu označeného jako zvláštní povodeň. Vlastník vodního díla je ze zákona povinen zajistit povolení nakládání s vodami, manipulaci a výkon TBD, požaduje-li to vodoprávní úřad, pak také manipulační řád, parametry zvláštní povodně či jinou dokumentaci.

Cíle:

  • zpracování manipulačního a hospodářsko provozního řádu a zvláštní povodně, jakožto dokumentů určujících pravidla pro manipulaci a nakládání s vodou na vodních dílech a pokyny k jejich obsluze, a realizace technicko bezpečnostního dohledu na vodním díle, jakožto odborné činnosti k zajištění povinností vlastníka vodního díla a zjištění technického stavu vodního díla

Opatření podporují následující programy

MaS - Zpracování dokumentů nutných k provozu vodního díla a technicko bezpečnostní dohled

Popis: 
zajištění dokumentů a podkladů nutných k provozu vodního díla a provádění technicko bezpečnostního dohledu na vodním díle

Výše podpory: 100 % 

Územní vymezení: 
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR

Žadatel: 
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality