Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Výzkum a podkladové materiály Zpracování dokument…

Zpracování dokumentů nutných k provozu vodního díla a technicko bezpečnostní dohled

Manipulace s vodou na vodních dílech, jejich obsluha a dohled nad technickým stavem vodních děl (TBD) vyžaduje dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách provádění odborné činnosti a existenci manipulačních a hospodářsko provozních řádů a dokumentu označeného jako zvláštní povodeň. Vlastník vodního díla je ze zákona povinen zajistit povolení nakládání s vodami, manipulaci a výkon TBD, požaduje-li to vodoprávní úřad, pak také manipulační řád, parametry zvláštní povodně či jinou dokumentaci.

Cíle:

  • zpracování manipulačního a hospodářsko provozního řádu a zvláštní povodně, jakožto dokumentů určujících pravidla pro manipulaci a nakládání s vodou na vodních dílech a pokyny k jejich obsluze, a realizace technicko bezpečnostního dohledu na vodním díle, jakožto odborné činnosti k zajištění povinností vlastníka vodního díla a zjištění technického stavu vodního díla

Opatření podporují následující programy

MaS - Zpracování dokumentů nutných k provozu vodního díla a technicko bezpečnostní dohled

Popis: 
zajištění dokumentů a podkladů nutných k provozu vodního díla a provádění technicko bezpečnostního dohledu na vodním díle

Výše podpory: 100 % 

Územní vymezení: 
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR

Žadatel: 
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality