Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Výzkum a podkladové materiály Tvorba plánovací a …

Tvorba plánovací a projektové dokumentace

Opatření umožňuje zpracování projektové dokumentace jako podkladu pro realizaci plánovaných činností, dále je zaměřeno na zpracování lesního hospodářského plánu

Cíle:

  • vytvoření projektu za účelem realizace opatření
  • zpracování či úprava lesního hospodářského plánu jakožto dokumentu upravujícího nakládání s lesem prostřednictvím závazných ustanovení a doporučení

Opatření podporují následující programy

OP ŽP (průřezově)

Popis:
zpracování projektu (vč. studií, posudků, zpracování žádosti atd.) s podmínkou následné realizace konkrétního opatření v rámci programu

Výše podpory:
do výše do 10% u projektů do 1 mil. Kč realizačních nákladů, do 8% u projektů do 3 mil. Kč realizačních nákladů, do 7% u projektů do 10 mil. Kč realizačních nákladů, do 6% u projektů ostatních (procentní limit zahrnuje i realizaci TDI a AD)

Územní vymezení:
celé území ČR mimo území hlavního města Prahy

Žadatel:
široký okruh žadatelů, zejména právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace a další

MaS - Tvorba LHP a projektové dokumentace

Popis:
zpracování lesního hospodářského plánu, který je nástrojem vlastníka. Slouží jako pomůcka při hospodaření v lese. Zpracování plánu ukládá zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, pro všechny lesní pozemky ve vlastnictví státu.

Výše podpory: 100%

Územní vymezení:
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

Příspěvky na hospodaření - Tvorba LHP a projektové dokumentace

Popis:
zpracování digitální formy lesního hospodářského plánu jakožto dokumentu upravujícího nakládání s lesem prostřednictvím závazných ustanovení a doporučení

Výše podpory: 300 Kč/ha

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
vlastník lesa nebo osoba, na kterou se vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa

POPFK (115 176) - Tvorba plánovací a projektové dokumentace

Popis:
zpracování lesních hospodářských plánů pro hospodářskou úpravu nepasečných forem hospodaření

Výše podpory:
až 650 Kč/ha, max. 250 tis. Kč

Územní vymezení:
národní parky a jejich ochranná pásma

Žadatel:
fyzické osoby a právnické osoby, obecně prospěšné organizace, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality