Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Výzkum a podkladové materiály Zpracování podklado…

Zpracování podkladových materiálů pro krajinotvorné programy

Zpracování odborných studií, jejichž výsledky jsou výchozí pro rozhodování o umístění, typu a dalších podrobnostech konkrétních opatření, vede k efektivnějšímu nakládání s finančními prostředky. Efektivní využívání finančních prostředků v rámci krajinotvorných programů vyžaduje dostupnost ucelených informací široké veřejnosti, čehož je možné dosáhnout například prostřednictvím nejrůznějších osvětových materiálů.

Cíle:

  • realizace odborných studií, jejichž výsledky slouží jako podkladové materiály pro krajinotvorné programy

Opatření podporují následující programy

PPK (volná krajina) - Zpracování podkladových materiálů pro krajinotvorné programy

Popis:
zpracování podkladových a osvětových materiálů pro krajinotvorné programy, např. studie

Výše podpory: až 100 %

Územní vymezení:
celé území ČR mimo ZCHÚ

Žadatel:
AOPK ČR

PPK (chráněná území) - Zpracování podkladových materiálů pro krajinotvorné programy

Popis:
zpracování podkladových a osvětových materiálů pro krajinotvorné programy, např. studie

Výše podpory: až 100 %

Územní vymezení:
ZCHÚ

Žadatel:
AOPK ČR

POPFK (115 177) - Zpracování podkladových materiálů pro krajinotvorné programy

Popis:
zpracování odborných studií pro krajinotvorné programy, monitoring a vyhodnocování opatření krajinotvorných programů

Výše podpory: až 100 %

Územní vymezení:
celé území ČR (studie), ZCHÚ, PO (monitoring a vyhodnocování)

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality