Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Výzkum a podkladové materiály Zpracování podklado…

Zpracování podkladových materiálů pro krajinotvorné programy

Zpracování odborných studií, jejichž výsledky jsou výchozí pro rozhodování o umístění, typu a dalších podrobnostech konkrétních opatření, vede k efektivnějšímu nakládání s finančními prostředky. Efektivní využívání finančních prostředků v rámci krajinotvorných programů vyžaduje dostupnost ucelených informací široké veřejnosti, čehož je možné dosáhnout například prostřednictvím nejrůznějších osvětových materiálů.

Cíle:

  • realizace odborných studií, jejichž výsledky slouží jako podkladové materiály pro krajinotvorné programy

Opatření podporují následující programy

PPK (volná krajina) - Zpracování podkladových materiálů pro krajinotvorné programy

Popis:
zpracování podkladových a osvětových materiálů pro krajinotvorné programy, např. studie

Výše podpory: až 100 %

Územní vymezení:
celé území ČR mimo ZCHÚ

Žadatel:
AOPK ČR

PPK (chráněná území) - Zpracování podkladových materiálů pro krajinotvorné programy

Popis:
zpracování podkladových a osvětových materiálů pro krajinotvorné programy, např. studie

Výše podpory: až 100 %

Územní vymezení:
ZCHÚ

Žadatel:
AOPK ČR

POPFK (115 177) - Zpracování podkladových materiálů pro krajinotvorné programy

Popis:
zpracování odborných studií pro krajinotvorné programy, monitoring a vyhodnocování opatření krajinotvorných programů

Výše podpory: až 100 %

Územní vymezení:
celé území ČR (studie), ZCHÚ, PO (monitoring a vyhodnocování)

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality