Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Výzkum a podkladové materiály Příspěvky na hospod…

Příspěvky na hospodaření - Tvorba LHP a projektové dokumentace

Čerpání prostředků přímo ze státního rozpočtu je v současné době omezeno pouze na následující opatření: H. vyhotovení LHP v digitální formě, I. ostatní hospodaření v lesích a G. vybrané činnosti mysliveckého hospodaření. Čerpání finančních prostředků se řídí "Závaznými pravidly pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití" vyhlašovaných v příloze jako součást zákona o státním rozpočtu pro daný kalendářní rok. Finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytuje Ministerstvo zemědělství prostřednictvím krajských úřadů, které jsou současně i sběrnými místy. Výjimku tvoří pouze pozemky nacházející se v národních parcích a jejich ochranných pásem, na které poskytuje finanční příspěvky Ministerstvo životního prostředí a pozemky důležité pro obranu státu, na které poskytuje finanční příspěvky Ministerstvo obrany. V těchto případech jsou sběrnými místy příslušná ministerstva, nikoliv krajské úřady.

Podporované činnosti: 
vyhotovení difitální formy plánu v souladu s platným informačním standardem lesního hospodářství

Termín pro podání žádosti: do 60 dnů od doručení dokladu o schválení plánu vlastníkovi lesa

Kde se dozvíte více?
Se svými dotazy ohledně čerpání finančních příspěvků do lesního hospodářství ze státního rozpočtu se obracejte na příslušná kontaktní místa. Další informace najdete na stránce Přehled programů nebo přímo na www.mze.cz.

 

Opatření

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality