Přesun na obsah

Podpora prevence před povodněmi III.

Program 129 260 "Podpora prevence před povodněmi III" pro období 2014 - 2019 navazuje na předchozí programy Podpora prevence před povodněmi I a II.. Cílem třetí etapy je realizace technických protipovodňových opatření a to především efektivních preventivních opatření v záplavových územích.

Program je rozdělen na tyto podprogramy:

Program upřednostňuje opatření ke zvýšení retence, tedy realizace řízených rozlivů povodní, budování poldrů a vodních nádrží s retenčními prostory. Zejména podporuje chybějící opatření v oblastech s potenciálně významným povodňovým rizikem vymezených podle tzv. povodňové směrnice 2007/60/ES. Pokud budou v rámci programu navrhována opatření snižující objem záplavového území, musí být současně navržena opatření zaměřená na zřizování retenčních prostorů, jimiž bude snížení objemu inundací kompenzováno.

Žádosti se podávají každoročně průběžně do 31. 3. - akce, které budou zahájeny tentýž rok. Akce, které budou zahájeny až rok následující se podávají do 31.10.

Podrobnosti k tomuto programu jsou uvedeny v dokumentech:

Pravidla_MZe.pdf

Metodicky_pokyn_k_postupu_administrace_akci_v_ramci_programu_129_260_na_zaklade_zadosti_Navrhovatelu.rar

Formulare_2016.docx

 

 

 

Vyhledávání

Informujeme vás

První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

MŽP opět vyhlásilo výzvy na podporu komunální výsadby stromů

Nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místní akční skupinou. 

Vyhlášení výzvy č. 2/2021 MŽP z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) pro rok 2021

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 28. 5. 2021 výzvu pro dotační program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2021.

Příjem žádostí bude od 1. 6. do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání finanční alokace, která je pro tento rok 30 mil. Kč.

zobrazit všechny aktuality