Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky Obce ve zvláště chráněných územích mohou nyní stavět nové čistírny odpadních vod

Obce ve zvláště chráněných územích mohou nyní stavět nové čistírny odpadních vod

29.8.2022 09:46

A to s celkovou podporou až 80 %. Dne 15. 8. vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí v pořadí výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2021–2027“.

Celé znění výzvy najdete v tomto dokumentu

V rámci výzvy mohou obce a další oprávnění žadatelé nyní podávat žádosti o výstavbu čistíren odpadních vod a dobudování a výstavbu kanalizací včetně souvisejících objektů na síti, a to až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů (dále jen CZV).
Termín pro podávání žádostí je od 15. 8. 2022 do 28. 2. 2023 nebo do vyčerpání alokace.

Obce do 2 000 obyvatel mohou navíc podávat žádosti prostřednictvím výzvy č. 1/2022 PU k předkládání žádostí o poskytnutí zápůjčky a dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na spolufinancování projektů OPŽP 2021–2027.

Půjčky a dotace z této výzvy jsou poskytovány na posílení vlastních zdrojů žadatelů do výše CZV projektu na opatření podporovaná formou dotace z OPŽP 2021–2027. Podpora na základě této výzvy je poskytována jako půjčka s fixní úrokovou sazbou 1 % p.a. nebo jako dotace ve výši 10 % CZV projektu. 

Dotace ve výši 10 % CZV projektu bude udělena v případech, kde je nezbytné pořízení odpovídající technologie k čištění odpadních vod s ohledem na zájem ochrany přírody, tady v případě, že aktuálně dochází k ovlivnění předmětu ochrany zvláště chráněného území (dále jen ZCHÚ) uvedeného v § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Toto bude doloženo vyjádřením příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, kterým je (podle § 75 a násl. zákona č. 114/1992 Sb.) na území národních parků Správa národního parku, na území chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek místně příslušné pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a na území přírodních rezervací a přírodních památek místně příslušný krajský úřad.
Termín pro podávání žádostí je od 1. 9. 2022 do 31. 5. 2023 nebo do vyčerpání alokace výzvy.

zpět na výpis aktualit

Vyhledávání

Informujeme vás

Vydání Předběžného souhrnu pravidel k administraci OPŽP 2021-27, ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

Vzhledem k očekávánému spuštění výzev pro žadatele byl vydán Předběžný souhrn podmínek pro žadatele a příjemce podpory.

Obce ve zvláště chráněných územích mohou nyní stavět nové čistírny odpadních vod

A to s celkovou podporou až 80 %. Dne 15. 8. vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí v pořadí výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2021–2027“.

První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

zobrazit všechny aktuality