Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

2.8.2022 20:14

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022

Žádosti bude od tohoto data možné vyplnit prostřednictvím Jednotného dotačního portálu na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rispf a následně podat na příslušné regionální pracoviště AOPK ČR. Rozpočet k žádosti se vytváří prostřednictvím webové aplikace na adrese https://rozpocet.nature.cz/.

Výzva se vyhlašuje pro podprogram 165 - Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu. Maximální možná podpora je 250 tis. Kč a to až do 100 % uznatelných nákladů. Žádosti může podávat široký okruh žadatelů (fyzické i právnické osoby, spolky apod.). 

Výzva je průběžná, žádosti tedy budou administrovány dle data přijetí na podatelny regionálních pracovišť AOPK ČR. Konečné datum příjmu žádostí je 13. 10. 2022. Příjem žádostí může být také zastaven před tímto datem z důvodu vyčerpání alokace.

V případě dotazů je možné se obrátit na příslušné regionální pracoviště AOPK ČR.

Dokumenty:

Text výzvy NPO-POPFK 2022

1. Dokumentace Programu
2. Příručka pro žadatele
3. Čestné prohlášení o vyloučení střetu zájmů
4. Obecná a specifická kritéria přijatelnosti
5. Žádost o platbu
6. Žádost o závěrečné vyhodnocení akce
7. Protokol o závěrečné kontrole akce programu NPO – POPFK
8. Náklady obvyklých opatření MŽP 2022
9. Prohlášení o vzdání se práva vlastníka pozemku na náhradu škody

 

Logo

zpět na výpis aktualit

Vyhledávání

Informujeme vás

Vydání Předběžného souhrnu pravidel k administraci OPŽP 2021-27, ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

Vzhledem k očekávánému spuštění výzev pro žadatele byl vydán Předběžný souhrn podmínek pro žadatele a příjemce podpory.

Obce ve zvláště chráněných územích mohou nyní stavět nové čistírny odpadních vod

A to s celkovou podporou až 80 %. Dne 15. 8. vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí v pořadí výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2021–2027“.

První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

zobrazit všechny aktuality