Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky Vydání Předběžného souhrnu pravidel k administraci OPŽP 2021-27, ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

Vydání Předběžného souhrnu pravidel k administraci OPŽP 2021-27, ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

14.9.2022 14:28

Vzhledem k očekávánému spuštění výzev pro žadatele byl vydán Předběžný souhrn podmínek pro žadatele a příjemce podpory.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) administruje vybrané typy projektů v Operačním programu Životní prostředí 2021–2027 ze specifických cílů 1.3 a 1.6 s celkovými výdaji do 200 000 EUR, které jsou vykazovány zjednodušenou metodou ve formě jednorázové částky dle Nákladů obvyklých opatření Ministerstva životního prostředí v rámci tzv. Projektového schématu AOPK ČR. Přidělené finance bude AOPK ČR poskytovat tzv. konečným příjemcům (soukromoprávním a veřejnoprávním subjektům). 

Vzhledem k  očekávánému spuštění výzev pro žadatele byl vydán Předběžný souhrn podmínek pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021-2027 – zjednodušené metody vykazování v Projektovém schématu AOPK ČR. Tato předběžná, zkrácená verze budoucí příručky žadatele provede nejdůležitějšími kroky od podání žádosti až po její administraci. Součástí předběžného souhrnu je i několik příloh, díky nimž se žadatel seznámí s okruhem oprávněných žadatelů, výší podpory pro jednotlivá opatření, kritérii pro hodnocení a povinnými přílohami. Žadatel dále může prostudovat i Manuál k Jednotnému dotačnímu portálu, do kterého budou žádosti registrovány. 

Informace o vyhlášených výzvách včetně veškerých dokumentů potřebných k ZMV v Projektovém schématu (Příručka, manuály, vzory apod.) budou k dispozici na webu AOPK ČR (dotace.nature.cz).

Zjednodušené metody vykazování

Zjednodušené metody vykazování výdajů používaných v OPŽP 2021–2027 (SC 1.3 a 1.6) v oblasti ochrany a přírody krajiny jsou novou a plnohodnotnou metodou pro výpočet způsobilých nákladů projektu oproti metodě skutečně vzniklých nákladů. Žadatel bude žádat o jednorázovou částku na přímé realizační výdaje vypočtenou na základě platných NOO MŽP. Tato metoda může být využita pouze u projektů s celkovými výdaji do 200 000 EUR.

zpět na výpis aktualit

Vyhledávání

Informujeme vás

Vydání Předběžného souhrnu pravidel k administraci OPŽP 2021-27, ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

Vzhledem k očekávánému spuštění výzev pro žadatele byl vydán Předběžný souhrn podmínek pro žadatele a příjemce podpory.

Obce ve zvláště chráněných územích mohou nyní stavět nové čistírny odpadních vod

A to s celkovou podporou až 80 %. Dne 15. 8. vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí v pořadí výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2021–2027“.

První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

zobrazit všechny aktuality