Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

28.4.2022 17:17

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky vyhlásila dne 1. 5. 2022 výzvy v rámci Programu péče o krajinu.

Žádosti je možné podávat v následujících dvou podprogramech:

Podprogram B pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B).
V letošním roce je výzva zaměřená pouze na podporu oblastí podpory 1 Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy, biotopy z Červeného seznamu biotopů ČR a biotopy zvláště chráněných druhů a druhů z červených seznamů ve volné krajině a B.2 Péče o krajinné prvky. Tvorba krajinných prvků, mezi které patří i nelesní výsadby a tůně, nebude v letošním roce podporována. Žádost v podprogramu PPK B může podat kdokoliv se souhlasem vlastníka pozemku. Žádosti do podprogramu PPK B je možné podávat na sběrná místa (regionální pracoviště AOPK ČR). Žádosti lze podávat na realizaci opatření až do výše 250 000,- Kč s celkovou mírou podpory až 100 %.

Podprogram C pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované volně žijící živočichy (PPK C). V podprogramu PPK C může podat žádost kdokoliv, kdo zajistí v průběhu kalendářního roku naplnění podprogramu na celém území ČR prostřednictvím akreditovaných záchranných stanic.

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na příslušné regionální pracoviště AOPK ČR.


Přílohy:

Výzva PPK B

Výzva PPK C

Dokumentace PPK na období 2022-2026

Náklady obvyklých opatření pro rok 2022

Žádost PPK C

Rozpočet žádosti PPK B 2022

Příručka pro žadatele v podprogramu PPK B v roce 2022

Žádost o platbu PPK B

zpět na výpis aktualit

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

MŽP opět vyhlásilo výzvy na podporu komunální výsadby stromů

Nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místní akční skupinou. 

Vyhlášení výzvy č. 2/2021 MŽP z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) pro rok 2021

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 28. 5. 2021 výzvu pro dotační program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2021.

Příjem žádostí bude od 1. 6. do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání finanční alokace, která je pro tento rok 30 mil. Kč.

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

zobrazit všechny aktuality