Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

28.4.2022 17:17

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky vyhlásila dne 1. 5. 2022 výzvy v rámci Programu péče o krajinu.

Žádosti je možné podávat v následujících dvou podprogramech:

Podprogram B pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B).
V letošním roce je výzva zaměřená pouze na podporu oblastí podpory 1 Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy, biotopy z Červeného seznamu biotopů ČR a biotopy zvláště chráněných druhů a druhů z červených seznamů ve volné krajině a B.2 Péče o krajinné prvky. Tvorba krajinných prvků, mezi které patří i nelesní výsadby a tůně, nebude v letošním roce podporována. Žádost v podprogramu PPK B může podat kdokoliv se souhlasem vlastníka pozemku. Žádosti do podprogramu PPK B je možné podávat na sběrná místa (regionální pracoviště AOPK ČR). Žádosti lze podávat na realizaci opatření až do výše 250 000,- Kč s celkovou mírou podpory až 100 %.

Podprogram C pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované volně žijící živočichy (PPK C). V podprogramu PPK C může podat žádost kdokoliv, kdo zajistí v průběhu kalendářního roku naplnění podprogramu na celém území ČR prostřednictvím akreditovaných záchranných stanic.

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na příslušné regionální pracoviště AOPK ČR.


Přílohy:

Výzva PPK B

Výzva PPK C

Dokumentace PPK na období 2022-2026

Náklady obvyklých opatření pro rok 2022

Žádost PPK C

Rozpočet žádosti PPK B 2022

Příručka pro žadatele v podprogramu PPK B v roce 2022

Žádost o platbu PPK B

zpět na výpis aktualit

Vyhledávání

Informujeme vás

Vydání Předběžného souhrnu pravidel k administraci OPŽP 2021-27, ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

Vzhledem k očekávánému spuštění výzev pro žadatele byl vydán Předběžný souhrn podmínek pro žadatele a příjemce podpory.

Obce ve zvláště chráněných územích mohou nyní stavět nové čistírny odpadních vod

A to s celkovou podporou až 80 %. Dne 15. 8. vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí v pořadí výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2021–2027“.

První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

zobrazit všechny aktuality