Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

13.2.2020 13:35

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo dne 14.2.20209 výzvu v rámci Programu péče o krajinu (viz https://www.mzp.cz/cz/program_pece_krajina_vyzva_unor). Žádosti je možné podávat v následujících dvou podprogramech:

·         Podprogram B pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B)

·         Podprogram C pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované volně žijící živočichy (PPK C)

Žadatelem pro PPK B může být jakákoliv fyzická či právnická osoba nebo organizační složka státu se vztahem k předmětnému pozemku (lze nahradit souhlasem vlastníka). Pro PPK C může být žadatelem jakákoliv fyzická či právnická osoba, která zajistí naplnění podprogramu na území celé ČR prostřednictvím akreditovaných záchranných stanic.

V letošním roce ve spojitosti s iniciativou „Sázíme budoucnost“ došlo k navýšení finančního limitu na podprogram PPK B ve prospěch podpory výsadeb ve volné krajině. Pro toto opatření je alokováno 40 mil., nově je v tomto programu možné žádat i o podporu na výsadbu kolem komunikací a železnic, za předpokladu splnění všech zákonných norem.

Žádosti je možné podávat na sběrná místa (regionální pracoviště AOPK ČR) do 16. 3. 2020.


 V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na sběrné místo (regionální pracoviště AOPK ČR), více informací také naleznete na webových stránkách MŽP.

 

Výzva v rámci Programu péče o krajinu pro rok 2020 (pdf,115.3 KB)

Směrnice PPK 2018-2022 (pdf, 442.8 KB), ve znění dodatku 3, rok 2020

Náklady obvyklých opatření (NOO) pro rok 2020 (pdf, 286.4 KB)

Metodický pokyn MŽP (pdf, 198.4 KB)

Kontakty na regionální pracoviště (pdf, 63.7 KB)

Žádost PPKB (doc, 50.0 KB)

Žádost PPKC (doc, 45.5 KB)

zpět na výpis aktualit

Vyhledávání

Informujeme vás

Vydání Předběžného souhrnu pravidel k administraci OPŽP 2021-27, ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

Vzhledem k očekávánému spuštění výzev pro žadatele byl vydán Předběžný souhrn podmínek pro žadatele a příjemce podpory.

Obce ve zvláště chráněných územích mohou nyní stavět nové čistírny odpadních vod

A to s celkovou podporou až 80 %. Dne 15. 8. vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí v pořadí výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2021–2027“.

První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

zobrazit všechny aktuality