Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

29.5.2020 11:21

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo Výzvu č. 2/2020 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Termín zahájení příjmu žádostí je 1. 6. 2020, sběrným místem jsou Regionální pracoviště AOPK ČR - viz kontakty. Ukončení příjmu žádostí je 15. 9. 2020, v případě vyčerpání finanční alokace bude příjem žádostí ukončen dříve.

Výzva je určena pro podprogramy:
174 - Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu
175 - Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu
176 - Adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu.

Podporovanými opatřeními jsou například tvorba tůní, výsadba alejí podél cest, opatření pro zlepšování druhové, věkové a prostorové skladby lesních porostů či likvidace invazních druhů.

Výzva je tentokrát průběžná, tj. nesoutěžní,  s podmínkou získání minimálního počtu bodů (viz bod XII. Výzvy - Hodnocení žádostí).

Finanční alokace pro výzvu činí 10 mil Kč.

Výzvu a její přílohy naleznete na stránkách MŽP zde nebo na našem webu zde.

zpět na výpis aktualit

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

MŽP opět vyhlásilo výzvy na podporu komunální výsadby stromů

Nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místní akční skupinou. 

Vyhlášení výzvy č. 2/2021 MŽP z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) pro rok 2021

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 28. 5. 2021 výzvu pro dotační program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2021.

Příjem žádostí bude od 1. 6. do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání finanční alokace, která je pro tento rok 30 mil. Kč.

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

zobrazit všechny aktuality