Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Kontakty Kontakty NPO - POPFK

Kontakty NPO - POPFK

AOPK ČR

Ing. Pavla Pokorná, tel.: 737 997 798
email: pavla.pokorna@nature.cz

Podprogram pro externí žadatele

Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu.

Regionální pracoviště AOPK ČR 

RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Ing. Robert Šenk, tel.: 95 142 4613

https://nature.cz/rp-schko-kokorinsko-machuv-kraj

RP Střední Čechy
Ing. Kateřina Frolíková, DiS., tel.: 95 142 4543
Ing. Ivana Vítová, tel.: 95 142 4527
Ing. Michal Jelínek, tel.: 95 142 4516

https://nature.cz/rp-stredni-cechy

RP Jižní Čechy
Ing. Zuzana Mičánová, tel: 95 142 4412

https://nature.cz/rp-jizni-cechy

RP SCHKO Slavkovský les
Bc. Radek Fišer, tel.: 95 142 4124
Mgr. Jitka Popelková, tel.: 95 142 4114

https://nature.cz/rp-schko-slavkovsky-les

RP SCHKO Český les
Ing. Zdeněk Myslík, tel.: 95 142 4222

https://nature.cz/rp-schko-cesky-les

RP Liberecko
Ing. Stanislav Budka, tel.: 95 142 4742

https://nature.cz/rp-liberecko

RP SCHKO České středohoří
Mgr. Veronika Dočekalová, tel.: 95 142 4330

https://nature.cz/rp-schko-ceske-stredohori

RP Východní Čechy
Mgr. Zdeněk Unčovský, tel.: 95 142 4893
Mgr. Jan Jetenský, tel.: 95 142 4894
Mgr. Josef Tračík, tel.: 95 142 4887
Ing. Eva Fišarová, tel.: 95 142 4883
Ing. Mária Jemelíková, tel.: 95 142 4886
Ing. Marcela Hausvaterová, tel.: 95 142 4884

https://nature.cz/rp-vychodni-cechy

RP SCHKO Bílé Karpaty
Ing. Petr Šandor, tel.: 95 142 5520
Ing. Petr Šurbek, tel.: 95 142 5521

https://nature.cz/rp-schko-bile-karpaty

RP Jižní Morava
Mgr. Lenka Slavíková, tel.: 95 142 5045
Bc. Ing. Jana Deutscherová, tel.: 95 142 5043

https://nature.cz/rp-jizni-morava

RP SCHKO Žďárské vrchy
Mgr. Tomáš Bartůšek, tel.: 95 142 4902

https://nature.cz/rp-schko-zdarske-vrchy

RP SCHKO Beskydy
Mgr. Michaela Běčáková, tel.: 571 654 293

https://nature.cz/rp-schko-beskydy

RP Olomoucko
Ing. Ivana Krejčová, tel.: 95 142 5154
Bc. Miroslava Suttnerová, tel.: 95 142 5108

https://nature.cz/rp-olomoucko

RP SCHKO Poodří
Ing. Radim Jarošek, tel.: 95 142 5308

https://nature.cz/rp-schko-poodri

Kompletní seznam kontaktní údajů včetně emailu a mobilního telfonu na zaměstnance AOPK ČR najdete na https://nature.cz/nasi-zamestnanci.

Vyhledávání

Informujeme vás

Vydání Předběžného souhrnu pravidel k administraci OPŽP 2021-27, ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

Vzhledem k očekávánému spuštění výzev pro žadatele byl vydán Předběžný souhrn podmínek pro žadatele a příjemce podpory.

Obce ve zvláště chráněných územích mohou nyní stavět nové čistírny odpadních vod

A to s celkovou podporou až 80 %. Dne 15. 8. vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí v pořadí výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2021–2027“.

První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

zobrazit všechny aktuality