Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o lesní ekosystémy Péče o lesy poškoze…

Péče o lesy poškozených imisemi

Opatření je zaměřeno na zlepšování stavu lesních porostů na imisně postižených lokalitách, především pak na zvyšování druhové skladby porostů, přirozenou či umělou obnovu a zlepšování půdních podmínek.

Cíle:

  • zlepšování půdních podmínek
  • zamezení škod zvěří na přirozeně i uměle obnovovaných porostech
  • zvyšování druhové skladby lesních porostů

 

Opatření podporují následující programy

Příspěvky na hospodaření - Péče o lesy poškozených imisemi

Podporované činnosti:
přirozená obnova a umělá obnova síjí, umělá obnova sadbou (první a opakovaná), ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana proti buřeni, klikorohu, zvěři, myšovitým) zřizování oplocenek.

Výše podpory:
 viz. příloha č.9 zákona č.487/2009 Sb. a zásady jednotlivých krajů

Územní vymezení:
pásma ohrožení lesa pod vlivem imisí A a B

Žadatel:
vlastník lesa nebo osoba, na kterou se vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa

Vyhledávání

Informujeme vás

MŽP opět vyhlásilo výzvy na podporu komunální výsadby stromů

Nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místní akční skupinou. 

Vyhlášení výzvy č. 2/2021 MŽP z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) pro rok 2021

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 28. 5. 2021 výzvu pro dotační program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2021.

Příjem žádostí bude od 1. 6. do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání finanční alokace, která je pro tento rok 30 mil. Kč.

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

zobrazit všechny aktuality