Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o lesní ekosystémy Péče o lesy poškoze…

Péče o lesy poškozených imisemi

Opatření je zaměřeno na zlepšování stavu lesních porostů na imisně postižených lokalitách, především pak na zvyšování druhové skladby porostů, přirozenou či umělou obnovu a zlepšování půdních podmínek.

Cíle:

  • zlepšování půdních podmínek
  • zamezení škod zvěří na přirozeně i uměle obnovovaných porostech
  • zvyšování druhové skladby lesních porostů

 

Opatření podporují následující programy

Příspěvky na hospodaření - Péče o lesy poškozených imisemi

Podporované činnosti:
přirozená obnova a umělá obnova síjí, umělá obnova sadbou (první a opakovaná), ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana proti buřeni, klikorohu, zvěři, myšovitým) zřizování oplocenek.

Výše podpory:
 viz. příloha č.9 zákona č.487/2009 Sb. a zásady jednotlivých krajů

Územní vymezení:
pásma ohrožení lesa pod vlivem imisí A a B

Žadatel:
vlastník lesa nebo osoba, na kterou se vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa

Vyhledávání

Informujeme vás

První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

MŽP opět vyhlásilo výzvy na podporu komunální výsadby stromů

Nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místní akční skupinou. 

Vyhlášení výzvy č. 2/2021 MŽP z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) pro rok 2021

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 28. 5. 2021 výzvu pro dotační program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2021.

Příjem žádostí bude od 1. 6. do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání finanční alokace, která je pro tento rok 30 mil. Kč.

zobrazit všechny aktuality