Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o lesní ekosystémy Ponechání výstavků

Ponechání výstavků

Důvodem ponechávání výstavků, resp. stromů ponechaných záměrně na porostní ploše po mýtní těžbě, může být několik (výskyt vzácných druhů hmyzu, hnízdiště pro určité druhy ptáků apod.).

Cíle:

  • přirozená semenná obnova porostu
  • zachování stanovišť s výskytem zvláště chráněných druhů hmyzu
  • snižování negativního zásahu do biotopu živočichů

Opatření podporují následující programy

POPFK (115 172) - Ponechání výstavků

Podporované činnosti:
ponechání výstavků po těžbě v lesním porostu

Výše podpory:
až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

POPFK (115 176) - Ponechání výstavků

Podporované činnosti:
ponechání výstavků po těžbě v lesním porostu

Výše podpory:
až 1000 Kč/ha, max. 250 tis. Kč

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
fyzické osoby a právnické osoby, spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky

Vyhledávání

Informujeme vás

MŽP opět vyhlásilo výzvy na podporu komunální výsadby stromů

Nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místní akční skupinou. 

Vyhlášení výzvy č. 2/2021 MŽP z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) pro rok 2021

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 28. 5. 2021 výzvu pro dotační program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2021.

Příjem žádostí bude od 1. 6. do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání finanční alokace, která je pro tento rok 30 mil. Kč.

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

zobrazit všechny aktuality