Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o lesní ekosystémy Příspěvky na hospod…

Příspěvky na hospodaření - Sběr osiva původních dřevin

Čerpání prostředků přímo ze státního rozpočtu je v současné době omezeno pouze na následující opatření: H. vyhotovení LHP v digitální formě, I. ostatní hospodaření v lesích a G. vybrané činnosti mysliveckého hospodaření. Čerpání finančních prostředků se řídí "Závaznými pravidly pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití" vyhlašovaných v příloze jako součást zákona o státním rozpočtu pro daný kalendářní rok. Finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytuje Ministerstvo zemědělství prostřednictvím krajských úřadů, které jsou současně i sběrnými místy. Výjimku tvoří pouze pozemky nacházející se v národních parcích a jejich ochranných pásem, na které poskytuje finanční příspěvky Ministerstvo životního prostředí a pozemky důležité pro obranu státu, na které poskytuje finanční příspěvky Ministerstvo obrany. V těchto případech jsou sběrnými místy příslušná ministerstva, nikoliv krajské úřady.

Podporované činnosti: 
práce související se zachováním a reprodukcí genových zdrojů lesních dřevin, zakládání a provoz semenných sadů (matečnic, klonových archivů).

Termín pro podání žádosti: 31. května 2010

Kde se dozvíte více?
Se svými dotazy ohledně čerpání finančních příspěvků do lesního hospodářství ze státního rozpočtu se obracejte na příslušná kontaktní místa. Další informace najdete na stránce Přehled programů nebo přímo na www.mze.cz.

 

Opatření

Vyhledávání

Informujeme vás

MŽP opět vyhlásilo výzvy na podporu komunální výsadby stromů

Nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místní akční skupinou. 

Vyhlášení výzvy č. 2/2021 MŽP z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) pro rok 2021

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 28. 5. 2021 výzvu pro dotační program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2021.

Příjem žádostí bude od 1. 6. do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání finanční alokace, která je pro tento rok 30 mil. Kč.

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

zobrazit všechny aktuality