Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Přehled dotačních programů Národní plán obnovy - Podpora…

Národní plán obnovy - Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO - POPFK)

Národní plán obnovy (dále jen „NPO“) je strategickým dokumentem, na základě kterého žádá Česká republika o finanční příspěvek z evropského Nástroje pro oživení a odolnost na realizaci opatření a reforem. O opatřeních zaměřených na ochranu životního prostředí podporovaných z NPO naleznete více informací na stránkách MŽP https://www.mzp.cz/cz/narodni_plan_obnovy. 

 

CS Financováno Evropskou unií_POS

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR bude v rámci NPO - POPFK poskytovatelem či realizátorem u dvou aktivit v rámci komponenty 2.9 Podpora biodiverzity a boj se suchem:

 

Dokumenty:

Dokumentace programu NPO - POPFK na období 2022-2025
Směrnice MŽP č. 7-2022 NPO-POPFK 2022-2025

Vyhledávání

Informujeme vás

Vydání Předběžného souhrnu pravidel k administraci OPŽP 2021-27, ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

Vzhledem k očekávánému spuštění výzev pro žadatele byl vydán Předběžný souhrn podmínek pro žadatele a příjemce podpory.

Obce ve zvláště chráněných územích mohou nyní stavět nové čistírny odpadních vod

A to s celkovou podporou až 80 %. Dne 15. 8. vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí v pořadí výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2021–2027“.

První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

zobrazit všechny aktuality