Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Přehled dotačních programů Národní plán obnovy - Podpora…

Národní plán obnovy - Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO - POPFK)

Národní plán obnovy (dále jen „NPO“) je strategickým dokumentem, na základě kterého žádá Česká republika o finanční příspěvek z evropského Nástroje pro oživení a odolnost na realizaci opatření a reforem. O opatřeních zaměřených na ochranu životního prostředí podporovaných z NPO naleznete více informací na stránkách MŽP https://www.mzp.cz/cz/narodni_plan_obnovy. 

 

CS Financováno Evropskou unií_POS

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR bude v rámci NPO - POPFK poskytovatelem či realizátorem u dvou aktivit v rámci komponenty 2.9 Podpora biodiverzity a boj se suchem:

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

MŽP opět vyhlásilo výzvy na podporu komunální výsadby stromů

Nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místní akční skupinou. 

Vyhlášení výzvy č. 2/2021 MŽP z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) pro rok 2021

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 28. 5. 2021 výzvu pro dotační program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2021.

Příjem žádostí bude od 1. 6. do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání finanční alokace, která je pro tento rok 30 mil. Kč.

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

zobrazit všechny aktuality