Přesun na obsah

Podání žádosti do OPŽP 2021-2027 ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

Žadatel zaregistruje žádost výhradně prostřednictvím Jednotného dotačního portálu (dále jen „JDP“), (https://isprofin.mfcr.cz/rispf), kde si po vyplnění vygeneruje tiskovou verzi žádosti a v předepsané lhůtě doručí podepsanou žádost včetně všech příloh na AOPK ČR.

Konkrétní podrobné informace o možnosti podání projektu, o termínech a dalších náležitostech naleznete v přiložené příručce (zip). Součástí žádostí je příloha s rozpočtem dle jednorázových částek, kterou lze vygenerovat na elektronickém formuláři. (https://rozpocet.nature.cz/)

Vyhledávání

Informujeme vás

Vydání Předběžného souhrnu pravidel k administraci OPŽP 2021-27, ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

Vzhledem k očekávánému spuštění výzev pro žadatele byl vydán Předběžný souhrn podmínek pro žadatele a příjemce podpory.

Obce ve zvláště chráněných územích mohou nyní stavět nové čistírny odpadních vod

A to s celkovou podporou až 80 %. Dne 15. 8. vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí v pořadí výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2021–2027“.

První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

zobrazit všechny aktuality