Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o vodní ekosystémy OP Rybářství (2.2.)…

OP Rybářství (2.2.) - Odbahnění rybníků

OP Rybářství je nástrojem čerpání podpory z ENRF a přispívá k provádění SRP. OP Rybářství 2014–2020 je vypracován na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 V souladu se strategií Evropa 2020 se obecné cíle OP Rybářství pro období 2014–2020 v podmínkách ČR (vnitrozemský stát, bez přístupu k moři) promítají hlavně do priority Unie 2 -  Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje

 

 

Kde se dozvíte více?
Další informace o programu najdete na stránce Přehled programů

 

Opatření

Vyhledávání

Informujeme vás

MŽP opět vyhlásilo výzvy na podporu komunální výsadby stromů

Nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místní akční skupinou. 

Vyhlášení výzvy č. 2/2021 MŽP z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) pro rok 2021

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 28. 5. 2021 výzvu pro dotační program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2021.

Příjem žádostí bude od 1. 6. do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání finanční alokace, která je pro tento rok 30 mil. Kč.

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

zobrazit všechny aktuality