Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Výzkum a podkladové materiály Zpracování podklado…

Zpracování podkladových materiálů pro krajinotvorné programy

Zpracování odborných studií, jejichž výsledky jsou výchozí pro rozhodování o umístění, typu a dalších podrobnostech konkrétních opatření, vede k efektivnějšímu nakládání s finančními prostředky. Efektivní využívání finančních prostředků v rámci krajinotvorných programů vyžaduje dostupnost ucelených informací široké veřejnosti, čehož je možné dosáhnout například prostřednictvím nejrůznějších osvětových materiálů.

Cíle:

  • realizace odborných studií, jejichž výsledky slouží jako podkladové materiály pro krajinotvorné programy

Opatření podporují následující programy

PPK (volná krajina) - Zpracování podkladových materiálů pro krajinotvorné programy

Popis:
zpracování podkladových a osvětových materiálů pro krajinotvorné programy, např. studie

Výše podpory: až 100 %

Územní vymezení:
celé území ČR mimo ZCHÚ

Žadatel:
AOPK ČR

PPK (chráněná území) - Zpracování podkladových materiálů pro krajinotvorné programy

Popis:
zpracování podkladových a osvětových materiálů pro krajinotvorné programy, např. studie

Výše podpory: až 100 %

Územní vymezení:
ZCHÚ

Žadatel:
AOPK ČR

POPFK (115 177) - Zpracování podkladových materiálů pro krajinotvorné programy

Popis:
zpracování odborných studií pro krajinotvorné programy, monitoring a vyhodnocování opatření krajinotvorných programů

Výše podpory: až 100 %

Územní vymezení:
celé území ČR (studie), ZCHÚ, PO (monitoring a vyhodnocování)

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

Vyhledávání

Informujeme vás

První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

MŽP opět vyhlásilo výzvy na podporu komunální výsadby stromů

Nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místní akční skupinou. 

Vyhlášení výzvy č. 2/2021 MŽP z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) pro rok 2021

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 28. 5. 2021 výzvu pro dotační program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2021.

Příjem žádostí bude od 1. 6. do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání finanční alokace, která je pro tento rok 30 mil. Kč.

zobrazit všechny aktuality