Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Výzkum a podkladové materiály Příspěvky na hospod…

Příspěvky na hospodaření - Tvorba LHP a projektové dokumentace

Čerpání prostředků přímo ze státního rozpočtu je v současné době omezeno pouze na následující opatření: H. vyhotovení LHP v digitální formě, I. ostatní hospodaření v lesích a G. vybrané činnosti mysliveckého hospodaření. Čerpání finančních prostředků se řídí "Závaznými pravidly pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití" vyhlašovaných v příloze jako součást zákona o státním rozpočtu pro daný kalendářní rok. Finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytuje Ministerstvo zemědělství prostřednictvím krajských úřadů, které jsou současně i sběrnými místy. Výjimku tvoří pouze pozemky nacházející se v národních parcích a jejich ochranných pásem, na které poskytuje finanční příspěvky Ministerstvo životního prostředí a pozemky důležité pro obranu státu, na které poskytuje finanční příspěvky Ministerstvo obrany. V těchto případech jsou sběrnými místy příslušná ministerstva, nikoliv krajské úřady.

Podporované činnosti: 
vyhotovení difitální formy plánu v souladu s platným informačním standardem lesního hospodářství

Termín pro podání žádosti: do 60 dnů od doručení dokladu o schválení plánu vlastníkovi lesa

Kde se dozvíte více?
Se svými dotazy ohledně čerpání finančních příspěvků do lesního hospodářství ze státního rozpočtu se obracejte na příslušná kontaktní místa. Další informace najdete na stránce Přehled programů nebo přímo na www.mze.cz.

 

Opatření

Vyhledávání

Informujeme vás

Vydání Předběžného souhrnu pravidel k administraci OPŽP 2021-27, ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

Vzhledem k očekávánému spuštění výzev pro žadatele byl vydán Předběžný souhrn podmínek pro žadatele a příjemce podpory.

Obce ve zvláště chráněných územích mohou nyní stavět nové čistírny odpadních vod

A to s celkovou podporou až 80 %. Dne 15. 8. vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí v pořadí výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2021–2027“.

První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

zobrazit všechny aktuality